Läs & lyssna

Här kan du läsa & lyssna på texter jag skrivit. Om drömmar av helt olika slag. Om att vara en Bonus. Om att landa mjukt och om att Fika loss.
Och om mycket, mycket mer...

Vad coachingen betyder för mig

Coachcompanions bok
Min resa 2015
1 av 37 berättelser

Att vara en bonus

Framgångsbyråns Sommarblogg
juli 2015

Att släppa kontrollen...

Framgångsbyråns Sommarblogg
augusti 2014

LYSSNA HÄR

En liten paus

- 5 minuters -

Landa mjukt

- 12 minuter -

En paus

- 17 minuter -

Invidzonen är en enastående ideell organisation
för anhöriga av anhöriga till personal i utlandstjänst.

 

GROW magazine är en fantastiskt generös digital kvartalstidskrift som i första hand vänder sig till professionella coacher och andra intresserade av coaching,
personlig utveckling och närliggande områden.

 

Coachcompanion är ett av Sveriges äldsta
coachutbildningsföretag. De erbjuder
coaching för alla och vill förändra världen.

 


Framgångsbyrån 
arbetar med professionell
och personlig utveckling genom coaching,
utbildning och föreläsningar.


Publikt
är en ärlig nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter. Publikt ges ut av Fackförbundet ST. Tidningen vänder sig till förbundets medlemmar och andra intresserade.

 

Kriminalvården är en beundransvärd statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Ca 10 000 anställda gör en otrolig insats för att bidra till färre
återfall i brott och ett säkrare och tryggare samhälle.

Metamorphose är fotograferna för både småkake- och naturbilderna.